Euro-500 a Euro-100 - prvé certifikované pokladnice na euro

S prijatím Generálneho zákona č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike sa nám ako prvým podarilo dosiahnuť významný úspech. Najobľúbenejšie a najpredávanejšie modely pokladníc Euro na slovenskom trhu už majú nový certifikát potvrdzujúci súlad s novou legislatívou a sú pripravené na predaj.

Spolu sme jednotkou na trhu

Už dnes pre vás máme k dispozícií pokladnice s certifikovaným softvérom umožňujúcim prechod na novú menu euro podľa platného Generálneho zákona. Naše pokladnice s euro softvérom veľmi jednoducho rozpoznáte aj podľa autorizačnej nálepky umiestnenej na viditeľnom mieste na pokladnici a samozrejme aj na novom certifikáte vydanom výskumným ústavom EVPÚ a. s. Nová Dubnica , ktorý potvrdzuje súlad Euro pokladníc so zákonom č. 659/2007 Z. z. a s vyhláškou č. 55/1994 Z. z.

Celý článok...